Červen 2007

Fotky z Blada

26. června 2007 v 22:01

ďadlův dotek 7

25. června 2007 v 17:34 Hororové povídky
Satanisté vykročili našim směrem. Bylo jisté, že nás již nic nespasí. Na útěk bylo pozdě, už jsem se loučil se životem, když kousek od nás vyběhl z křoví starý Hrubina.
,,To vy zabíjíte moje slepice!" křičel na satanisty. ,,Ale počkejte, já vám ukážu!"
Satanisté se začali sborově smát. Popadli starého Hrubinu a jako hadrovou panenku ho odvlekli ke kříži, kde byl stále přibyt teď již mrtvý Teodor.
,,Staneš se satanovou obětí!" promluvil k Hrubinovi vůdce satanistů. ,,Budeš uvržen do věčného utrpení!"
,,Nesahejte na mě, nebo po vás hodím vidle!" křičel Hrubina a zmítal se v sevření satanistů. Ti se jen potměšile smáli.
,,Jo a kde je máš?" chechtal se vůdce.
,,Já už si někde nějaký najdu!" opáčil Hrubina a stále se marně snažil osvobodit.
,,Myslím že nastal čas abychom konečně ukončili tuto trapnou scénku!" vyštěkl vůdce a ledabyle setřel krev ze svého vražedného nože.
Tohle už bylo trochu moc. Nehodlal jsem jen tak přihlížet tomu, že zde bude během chvíle zabit již druhý člověk a aniž bych si pořádně uvědomoval co dělám, popadl jsem do ruky kámen a vší silou jím mrštil po vůdci satanistů. Nejspíš za to mohla nervózita, ale místo něho jsem zasáhl rovnou do hlavy Hrubinu který se okamžitě skácel v bezvědomí k zemi.
Vůdce satanistů se sehl a zvedl mnou hozený kámen. ,,A hele!" pravil. ,,Vypadá to, že nám náš pán satan usnadnil práci a toho pitomce sejmul kamenem až ze své hrozivé říše! Teď už bude lehká práce ho zabít!"
V duchu jsem si nadával. Vlastně jsem satanistům usnadnil práci, pokud jsem ji rovnou nevykonal za ně. Z letargie mě vytrhla pára, stoupající ze země na druhém konci zahrady.
,,Přátelé, podívejte se!" pravil radostně vůdce. ,,Přichází satanův sluha!"
Temně šedá pára pomalu světlala, až připomínala filmové plátno, na němž se odehrával výjev z nějaké cizí dimenze. Mezi krvavě rudými skalami vedla úzká pěšina a po ní kráčely tři postavy.
To, co šlo nalevo vzdáleně připomínalo člověka. Postava vypadala jako starší muž s kaštanově hnědými vlasy, které mu spadaly v roztřepených pramenech až na záda. Muž měl však nelidsky temné oči, které vypadaly že by se do nich mohlo vše živé při jejich delším zkoumání propadnout a plnovous z jehož konečků vykukovala drobná ohavná potměšile vypadající stvoření podobné hnědým červům.
Uprostřed se klátilo vychrtlé slizké stvoření, jehož bledá kůže byla hustě protkaná nafialovělými cévy. Úplně vpravo kráčel po dvou končetinách dlouhý ještěr s podlými téměř lidskými oči.
Všechny tři postavy se zastavily a strnule hleděly z páry na zahradu. Pak se hnědovlasý muž pohnul a vystoupil z páry ven.
Satanisté nadšeně vzdechli.
,,Jsem Chorchel!" pravil muž hlasem, který se zároveň ozýval i odněkud z podzemí. ,,Jeden ze satanových sluhů. Vyvolali jste mě a tak jsem přišel!"
Vůdce se div nezakuckal. ,,Je to pro nás obrovská čest!" vyrazil ze sebe. ,,Již delší dobu zde provádíme rituály, aby jsme si naklonili satanovu přízeň. Váš příchod je zatím náš největší úspěch. Vítejte, mistře Chorcheli. Společně jistě tento hnusný svět proměníme v místo děsu! Nikdo zde již nebude chtít žít! Všichni lidé si budou přát smrt než aby žili na tomto místě, které se svou hrůzou přinejmenším přiblíží samotnému velikému peklu!"
Chorchel se začal hromově smát. Znělo to jakoby pod zemí praskaly kameny. Vůdce zřejmě nevěděl, jak si má tento nenadálý projev veselí vyložit a tak se obrátil k satanistům: ,,Co tu tak tupě stojíte? Poklekněte před mistrem Chorchelem!"
Satanisté klesli na kolena a uctivě sklopili před démonem hlavy. Vůdci došlo, že je jediný kdo stojí a tak také rychle poklekl.
Chorchel ze sebe vydal prapodivný zvuk jež měl být nejspíš odkašláním. ,,Kde bereš tu jistotu, že vám budu pomáhat? Co když vás všechny v mžiku zahubim?"
Satanisté zalapali po dechu. Jejich vůdce vyskočil na nohy. ,,Pro satana jsme udělali mnoho!" vykřikl. ,,Obětovávali jsme pro něj živé tvory, naposledy našeho bratra Teodora! To je málo?"
Chorchel na něj vyzývavě hleděl. Červi v jeho plnovouse se natahovali k vůdci a výhrůžně syčeli.
,,Pokud se satanovi zdají být naše oběti nedostatečné, nabídneme mu další!" řekl rychle vůdce.
Chorchel se zašklebil. ,,To už je lepší!"
Zatímco vůdce vedl hovor s Chorchelem, vyběhli jsme ze svého úkrytu a došli k omráčenému Hrubinovi.
,,Nemůžeme ho tu nechat!" řekl jsem polohlasně. ,,Musíme ho odnýst pryč!"
Uchopil jsem Hrubinu za nohy, Luboš ho chytil za ruce a táhli jsme ho ze zahrady.
,,Hlavně potichu!" sykla na nás Linda. Stačilo, aby se byť jediný ze satanistů ohlédl a byli by jsme prozrazeni. Naštěstí však byli natolik zaneprázdněni Chorchelem, s kterým se dohadovali o další oběti, že je to ani nenapadlo. Celá cesta k vratům do domu mi přišla neskutečně dlouhá. Bojoval jsem s nutkáním pustit těžkého Hrubinu na zem a utíkat rychle pryč. Bylo by to sice bezpečnější, ale sobecké. Konenčě jsme stanuli před vraty. Zatímco nám Linda otvírala, pohlédl jsem, co se děje mezi satanisty.
,,Satanovi vaše oběti stačí!" vrčel Chorchel. ,,Ale mě ne! Chci také oběť pro sebe. Mám hlad! Když mi dovolíte jednoho z vás pozřít, budu s těmi ostatními spolupracovat!"
Satanisté s sebou neklidně zaškubali. Podruhé během dne byli vydáni na pospas rozhodnutí vůdce, který měl určit kdo z nich zemře.
,,Před chvilí jsme zajmuli nějakého chlapa!" řekl vůdce. ,,Je omráčený a hnípe! Nestačil by vám jako oběť on, mistře Chorcheli?"
Chorchel přikývl. ,,Klidně! Kde ho máte?"
Vůdce se otočil k ohradě se slepicemi. ,,Támhle leží!"
Chorchel se zamračil. ,,Nikoho tam nevidím!"
Vůdce zalapal po dechu. ,,To není možné! Nevypadal na to, že by byl schopen odejít! A teď tu není! To je velmi podezřelé..."

ďadlův dotek 6

25. června 2007 v 17:33 Hororové povídky
Celý zbytek dne uběhl celkem rychle, což začátkem července nebývá zrovna obvyklé. Ještě neobvyklejší bylo, že celá noc uběhla v klidu, aniž by cokoli strašilo. Další den k večeru přišla Linda a o něco později i Luboš. Shodli jsme se, že se na zahradu vydáme krátce před tím než se setmí. Nakonec jsme kolem půl desáté sešli ze schodů a hned jsme spatřili prťavého muže jdoucího přes zahradu. Přes obličej měl převázaný šátek, takže to byl satanista. Potichu jsme ho sledovali. Celá zahrada byla nepřirozeně tichá. Neozývalo se zde žádné cvrlikání cvrčků ani ptačí zpěv, jen všude rostoucí pokroucené stromy zpívaly ve větru svoji ponurou píseň. Vypadalo to, že vše živé ví co se bude dít a radši zmizelo z okolí. Jen my jsme se dobrovolně vydali na místo, kde se má odehrát jakýsi obřad...
Satanista se zastavil na velkém vyšlapaném place, kousek od ohrady se slepicemi starého Hrubiny. Našli jsme si v okolí vhodný úkryt. Na mírném kopcy kousek od placu stál malý zahradní domek, který dříve sloužil nejspíš jako kůlna. Teď byl však prázdný a my jsme z něj měli dobrý výhled.
Na prostranství pod námi přicházelo stále více satanistů. Každý měl na obličeji šátek a občas některý z nich nesl podivný balík. Jeden dokonce přitáhl kotel. Satanisté se nezdravili, jen si vždy přisedli do širokého kruhu. Celkem jich přišlo dvacet a podle rozestavení se zdálo, že jich v kruhu nikdy víc nesedí, přesto však mlčky spočívali na svých místech jakoby čekali ještě někoho dalšího.
Cítil jsem podivné napětí. Vzduch kolem byl plný negativní energie a já si přál, aby satanisté konečně zahájili svůj sněm, neboť mi to čekání přišlo nekonečné.
V tom všichni satanisté povstali. Nejdřív jsem nevěděl proč, ale pak jsem spatřil přicházejícího muže, zřejmě vůdce satanistů. Jako jediný z nich neměl šátek. Byl vysoký, hubený a bledý, jako by nikdy nevyšel na denní světlo. Suveréně vpochodoval doprostřed kruhu satanistů, kde zůstal stát tváří k nám a já horečně doufal, že nás nevidí.
,,Dnes je konečně den, na který jsme dlouho čekali!" promluvil hlubokým dunivým hlasem který se dokázal rozléhat i v zahradě. ,,Dnes vykonáme rituál, který nám umožní vyvolat satanova sluhu, s kterým ovládneme svět! Přinesli jste vše potřebné?"
,,Ano!" odpověděli sborově všichni satanisté.
,,Dobře, velmi dobře!" přikývl hlavou vůdce. ,,Tak na co čekáme, uděláme si naše podmínky!"
Satanisté vytáhli každý po jedné dýmovnici a zapálili je. K nebi začal stoupat hustý rudý kouř, takže teď celé okolí působilo jako skutečné peklo a nahánělo husí kůži. Dým navíc vyplašil slepice, které začaly vystrašeně kdákat.
Napínal jsem oči, abych i přes kouř viděl co se pod námi odehrává. Vůdce satanistů vytáhl tlustou knihu, nejspíš to byla ta, kterou jsem měl v katakombách možnost okrajově pročíst. Další ze satanistů na zemi rozdělal oheň a postavil na něj kotel. Z kruhu se odpojil jeho kolega a naplnil ho vodou.
,,Dělejte vše podle návodu!"poručil vůdce a začal z knihy předčítat návod jenž jsem znal i já:,,Když kuří hnáta ..."návod pokračoval přesně jak jsem si ho pamatoval, ale nyní jsem se dozvěděl i jeho konec - ,,.....Ten kdoť chce rituál udělat, musí obětovat satanovi duši svého přítele, jinak by satan označil rituál za nedostatečný a posla nevyslal."
Vůdce dočetl návod k rituálu a rozhlédl se po satanistech. ,,Kdo z vás se nechá obětovat?" zeptal se.
Satanisté se stáhli od svého vůdce o kousek dál. Dobrovolně se nechtěl nechat obětovat nikdo.
Dostal jsem strach. Tady se schylovalo k vraždě! Pohlédl jsem na Luboše a Lindu. Také byli otřeseni tím co se má stát.
,,Zavolám policii!" řekla Linda a vytáhla mobil. ,,Takhle to dál nejde!"
Doufal jsem, že policie přijede dřív než se ti blázni dohodnou koho obětovat.
,,Sakra!" vyjekla Linda. ,,Není tu signál!"
,,Co teď?" zeptal se bezradně Luboš.
,,Buďte zticha ať nás neslyšej!" okřikl jsem je. Pod námi se totiž schylovalo k dramatu.
,,Vy zbabělí prašiví psi!" duněl vůdce. ,,Nikdo nejste ochoten obětovat svůj život pro satana? Tak dobře, vyberu jednoho z vás sám!"
Satanisté seděli ani nedutali. To napětí bylo cítit až k nám.
,,Teodore, povstaň!" poručil vůdce. ,,Tvůj život bude obětován pro satana!"
Nejmenší a nejhubenější ze satanistů vyskočil ze země. ,,NE!" křičel. ,,Mě ne! Vůdče, prosím, nezabíjej mě!"
,,Už jsem se rozhodl!" řekl vůdce neoblomně.
Ostatní satanisté vstali a popadli Teodora, aby nemohl utéct.
,,Nechte mě prosím!" křičel, ale nebylo mu to nic platné. Jeden ze satanistů odněkud vyndal asi dva metry vysoký kříž a obráceně ho zaarzil do země. Na jeho koncích byly vyryty tři šestky.
Satanisté přirazili svého kolegu Teodora ke kříži a dlouhými skobami mu k němu přibili ruce a nohy. Z dýmovnic ještě stále stoupal rudý dým a ukřižování satanisty v něm působilo velmi drasticky. Nevěděl jsem co dělat. Nic hroznějšího jsem v životě neviděl a doufal jsem, že nic podobného už nikdy neuvidím. Luboš vedle mě také vše vyděšeně sledoval a Linda se klepala hrůzou a z očí ji stékali slzy.
Satanista na kříži skučel bolestí. ,,Satane, vezmi si mě!" křičel. ,,Satane, ušetři mě té bolesti a dej ať už konečně zhebnu!" Dalším slovům již nebylo rozumět. Teodor řval a řičel bolestí, až to drásalo nervy. Bylo to hrozné. Kousek přede mnou takovýmhle nepochopitelným a zbytečným způsobem umíral člověk a my s tím nemohli nic dělat. Satanisté byli v přesile a kdyby se o nás dozvěděli, radši jsem ani nedomýšlel, co by se dělo.
,,Ušetřím tě té bolesti!" promluvil vůdce k Teodorovi. ,,Zabiju tě, abys dlouho netrpěl!"
Vůdce satanistů tasil dlouhý špičatý nůž a zabodl ho Teodorovi do břicha. Mučený satanista naposledy zachroptěl a pak mu hlava klesla na levé rameno a z rány na břiše mu proudem crčela krev. Byl mrtev.
Linda už to nevydržela a vykřikla.
Satanisté se otočili našim směrem. Nebylo pochyb, že Lindu slyšeli. Nikdy mi nebylo tolik ouzko jako teď. Myslel jsem, že se strachy zblázním.
,,Zdá se, že je tu nějaký nevítaný host!" promluvil potichu vůdce. ,,Obětujeme jeho duši našemu pánovi satanovi, aby měl koho mučit!"

Kolik je ti?

25. června 2007 v 15:41 ♪ANKETY♪
.


Charmed-1 serie(10 díl)

24. června 2007 v 18:58
10: Wicca Envy (Závist) - podrobný obsah
Námět: Brad Kern
Režie: Mel Damski

Prue a Phoebe se vrací z velkého nákupu a překvapí Piper s Leem, jak si to šinou do pokoje oddávat se milostným hrátkám. Později se Prue jde převléci do svého pokoje, kde se zjeví astrální tělo Rexe, jejího šéfa. Rex ji vnucuje myšlenky a tím ji dokáže ovládat. Nařídí Prue, aby ze svého kufříku vyndala svůj diář a uložila ho do svého stolu, jenže Prue si jen má myslet, že ukládá diář, ve skutečnosti ji Rex donutil, aby nevědomky ukradla z aukční síně velice vzácný diadém. Další den jde Prue do práce, kde je vše vzhůru nohama, kvůli podivné krádeži diadému. Doprovází jí i Phoebe a potkají Rexe a po krátkém rozhovoru se oba domluví na schůzce. Prue se však tohle "rande" její sestry a jejího šéfa očividně nelíbí a navíc se dozvídá, že případu krádeže se ujímá Andy a jeho kolega Morris.
Prue se ocitá na policejní stanici, protože ji Rex pověřil, aby spolupracovala s vyšetřovateli. Při rozhovoru má Prue pocit, že je podezřelá, ale Andy jí ujišťuje, že je to jen klasický postup. Morris je však jiného názoru a Prue podezřívá. Další den je v domě sester Halliwellových poněkud dusno, Rex totiž poslal květiny pro Phoebe se vzkazem, že jí brzo sežene práci. Prue to vadí, protože si chce vše, co souvisí s její prací, držet co nejdále od rodinného krbu. Najednou se však objeví Andy a Morris s povolením k prohlídce domu. Oba pak prohledávají pokoj Prue. Několikrát skoro diadém najdou, ale Piper vždy zmrazí čas a ukradený předmět pokaždé přemístí. Nakonec už to Phoebe nevydrží a diadém odnese na půdu. Andy a Morris nic nenašli a odchází z domu. Rexe tato skutečnost rozzuří, protože vše co se kolem Prue děje je součást plánu, který upletl se svou ďábelskou společnicí Hannah, jak získat sílu tří. Kvůli nezdaru se proto oba rozhodnou zvýšit sázku. Mezitím se Prue se svými sestrami dovtípí, že se je někdo snaží zničit pomocí magie a první jméno, které přijde Prue na jazyk je právě Hannah. Vzápětí přichází do místnosti Leo a ptá se jestli může jít opravit umyvadlo a když odejde, Phoebe prohodí ironickou poznámku, zda někoho napadlo, že by mohl být zaklínač. Hned nato však Leo přichází na půdu a ukazuje se, že není jen obyčejný údržbář, má totiž nadpřirozené síly a s jejich pomocí prohledává celou půdu. Vyruší ho Piper, ale Leo se vymluví, že zde hledá nějaké dráty na opravu světla. Také Piper řekne nemilou skutečnost, a to, že brzo bude muset opustit město a vrátit se domů, což je prý hodně daleko.
Večer jde Phoebe na večírek, na který ji pozval Rex. Když však dojde na určenou adresu, dozví se, že hostem je pouze ona. Ještě před tím, než vstoupila do místnosti, Rexovo astrální já jí namluvilo, že uvidí okázalé apartmá. Ve chvíli, kdy už je Phoebe v místnosti, Rex odejde do kuchyně, kde prý připravuje nějakou pochoutku. Ve skutečnosti to však byla jen záminka, aby mohl zmizet a znovu použít schopnost astrální projekce, pomocí které Phoebe přesvědčí, že má vidění, ve kterém je Prue honěna mocným zaklínačem. Phoebe má strach o svou sestru a rychle odejde. Prue je jako obvykle v práci až do noci a spolu s nočním hlídačem jsou tam již sami. Prue pak napadne, že by si mohla najít nějaké informace o Hannah a Rexovi z počítače v kanceláři Hannah, ale když zadala obě jména do vyhledávání, nic nebylo nalezeno. V tu chvíli se opět objeví Rexova astrální projekce a přesvědčí Prue, že jí honí mocný zaklínač a nasměruje ji do skladu, kde už vrcholí plán proti sestrám- Hannah totiž zabila hlídače a vše zařídila tak, aby všechny důkazy směřovaly proti Prue. Přijíždí policie a Prue zatýká. Phoebe a Piper pak jdou za Rexem do apartmá a chtějí ho požádat o pomoc. Když však do místnosti vstoupí, zjistí, že apartmá je zcela prázdné, bez nábytku, bez všeho. Phoebe na podlaze najde svou rtěnku, kterou tam před tím nechtěně upustila, a dojde jí, že Rex je zaklínač a dokonce si uvědomí, že používá schopnost astrálního cestování. Obě sestry pak spěchají za Prue do vězení a pomocí Pipeřiných sil jí vysvobodí. Když však spěchají pryč, Rex je vyfotí a požaduje po sestrách, aby se vzdaly svých schopností pomocí jednoho kouzla z Knihy stínů. Také jim podá malou lucernu, která má jejich síly zachytit a tu mu pak mají předat. Rex jim také slíbí, že jakmile to udělají, zařídí, aby obvinění vůči Prue byla stažena. Sestry se rozhodnou, že to udělají. Použijí kouzlo na odebrání kouzelné moci a lucernu s odejmutou mocí odnášejí do aukční síně, přesně podle pokynů. Mezitím si Andy projíždí informace o všech zaměstnancích Bucklednu a zjistí, že praví Rex i Hannah jsou ve skutečnosti mrtví a ti současní, jsou podvodníci.
Zaklínači Rex a Hannah se však nechtějí spokojit jen s mocí čarodějek, ale chtějí je i zabít. Proto se Hannah promění v pantera a chce sestry roztrhat, ale ve chvíli, kdy chce skočit na Prue, Piper zmrazí čas. Sestry nechápou, co se stalo, protože schopnosti jim byly odejmuty. Neztrácí však čas a Prue přesune Rexe na místo, kde stály ony, takže, když se vše opět rozhýbalo, Hannah nechtěně zabila jeho. Společně s Rexovou mrtvolou pak umírá v pekelných plamenech. Sestry netuší, že ten, kdo jim vrátil síly byl Leo. Použil totiž svou moc a přenesl síly z lucerny zpět do Knihy stínů a tím také navrátil schopnosti čarodějkám, protože jejich moc pochází právě z této knihy. Prue se pak rychle vrací do věznice. Přichází za ní Andy a oznamuje jí, že obvinění bylo staženo, protože nyní jsou podezřelými Hannah a Rex. Sestry si pak prohlíží Knihu stínů a nechápou, jak to, že se jim síly vrátily. V tu chvíli přichází Leo, aby se rozloučil s Piper. Prue pak s Phoebe a Piper vytrhnou z Knihy stínů stránku s kouzlem na odebrání sil a spálí ji se slovy "čarodějky na věky". Mezitím, co tak činí, Leo odchází z domu, proměňuje se v modré světlo a odlétá z venkovních dveří.
Ve vedlejších rolích:
Neil Roberts - Rex Buckland
Leigh-Allyn Baker - Hannah Webster
Brian Krause - Leo Wyatt
Al Rodrigo - Jaime
Tim Stark - Super

Charmed-1 serie(9 díl)

24. června 2007 v 18:57
9: The Witch Is Back (Návrat čarodějky) - podrobný obsah
Námět: Sheryl J. Anderson
Režie: Richard Denault

Je rok 1692.Muž jménem Matthew Tate,zaklínač, jde do věznice za čarodějkou Melindou Warrenovou.Ta mu vrátí zpět jeho medajlon a on ho otevře, aniž by tušil, že je v něm ukryto kouzlo a Melinda si jím bere zpět schopnosti, které jí Matthew ukradl a přitom ho uzavře dovnitř medajlonu.Pak je Melinda upálena za čarodějnictví. V roce 1998 Prue v Bucklandu dostane novou sbírku vykopávek a mezi nimi je i onen medailon.Prue ho otevře a zaklínače vypustí ven. Ten jí řekne, že musí být potomek Melindy Warrenové, protože jen ti mohou medajlon otevřít.Prue ho hodí proti zdi,ale to neměla dělat, protože Metthew teď získal její moc a už na něj neučinkuje. Chce po Prue i zbylé dvě síly,ale zjistí, že Prue je nemá.Vyskočí oknem, dopadne na zem nezraněn a jde pryč.Phoebe a Piper jsou v kuchyni, kde je taky Leo.Zachvíli přichází Prue a zavolá sestry nahoru na půdu, kde jim řekne, co se stalo.Phoebe se dotkne medajlonu, který Prue přinesla a má vizi z minulosti, jak Melinda zaklela Metthewa dovnitř. Matthew zatím zabíjí všechny Halliwelly v okolí. Přitom potká Rexe a Hannah,zaklínačské kolegy Prue z Bucklandu, kteří ho vezmou k sobě.Sestry neví jak se Matthewa zbavit a rozhodnou se, že přivolají Mellindu Warrenovou,první čarodějku z jejich linie. Byliny,svíčky a pár kapek krve stačí k tomu, aby přivolali Melindu, která se nezjeví jako duch,ale v tělesné podobě.Melinda zjišťuje jak se vše od jejích dob změnilo,oblečení,přístroje a taky Kniha Stínů. Sestry s Melindou se dívají do knihy a najdou kletbu na Matthewa. Prue se vydává pro peří do muzea, kde dřív pracovala.Piper s Phoebe jedou do Quake,pro byliny, které jim na kletbu scházejí.Melinda zůstává doma. Rex a Hannah oblečou Metthewa do normálního oblečení a dají mu taky zbraň. Metthew s Hannah odjíždí do Quake, kde si jde pro Pipeřinu moc. Piper se jde vymluvit za šéfem, že je nemocná a potřebuje jít domů, zatímco Phoebe je v kuchyni a bere bylinky, co potřebuje.Překvapí ji tam Metthew a dotkne se jí.Tím vyvolá předtuchu, kterou uvidí i on-uvidí Melindu. Metthew zmizí a přijde Piper a pomůže Phoebe vstát.Prue vychází z muzea s pírkem v ruce,ale netuší, že ji sleduje Andy, který vyšetřuje incident, který se stal v Prueině kanceláři s Metthewem.Zastaví ji a musí si s ním sednout do auta, kde ji Andy vyslýchá.Prue použije svou moc a vypustí na Andyho airback,čímž ho zdrží a může ujet.Metthew zatím stihl"navštívit" Melindu, která je v domě sama.Vyhrožuje jí, že zabije sestry, když mu neřekne, kde je Prue.Melinda si vymyslí, že je Prue v zoo, o které předtím sestry mluvily.Potom přijede domů Piper s Phoebe a jdou vařit lektvar.Už jim chybí jen pírko.Zjeví se tam Metthew a svou nově nabytou mocí si přitáhne Piper a míří na ni zbraní. Přichází Prue a Metthewa zavalí židlí.Hodí do lektvaru pírko a Piper může Metthewa konečně zmrazit.Pak Melinda řekne kouzlo a zakleje ho zpátky do medajlonu.Sestry se s Melindou rozloučí a kouzlem ji pošlou zpět.
Ve vedlejších rolích:
Billy Wirth - Matthew Tate
Tyler Layton - Melinda Warren
Brian Krause - Leo Wyatt
Neil Roberts - Rex Buckland
Leigh-Allyn Baker - Hannah Webster
Terry Bozeman - neznámé
Michael Mitz - neznámé
Catherine Kwong - Číšnice
Jodi Fung - Reportér

Charmed-1 serie(8 díl)

24. června 2007 v 18:55
8: The Truth Is Out There... And It Hurts (Pohled z budoucnosti) - podrobný obsah
Námět: Zach Estrin, Chris Levinson
Režie: Jim Contner

Na parkovišti je zabit doktor Mitchel nějakým mužem, který mu vypálí díru do čela. Mezitím se sestry chystají jít do kina, ale Piper má telefonát, že se musí vrátit do práce. Prue a Phoebe na Piper naléhají, aby si vzala volno, protože se Piper v poslední době příliš přepíná. Piper je však neposlechne a do práce přece jen jde. Phoebe se rozhodne, že svou cestu půjde doprovodit k autu a cestou nechtěně vrazí do muže, který zabil doktora Mitchela. Má předtuchu, ve které vidí, jak někdo zabije mladou ženu. V tu chvíli sestry uslyší sirény policejních aut rozběhnou se na místo činu, kde vidí mrtvého doktora. Phoebe si uvědomí, že viděla příští vraždu, a že jí musí zabránit.
Druhý den ráno se Phoebe trápí tím, jak zjistit, kdo je ta žena z jejího vidění a kdo se jí snaží zabít. Snaží se přesvědčit Prue, aby šla za Andym a zjistila co ví, ale Prue má strach, protože se před nedávnem málem rozešli. Když Phoebe odejde, Prue jde na půdu a snaží se najít nějaké informace v Knize stínů, kniha však několikrát sama od sebe začne pohybovat listy a vždy se zastaví na straně s kouzlem pravdy, ale Prue to ignoruje a raději odchází do práce, kam za ní přichází Phoebe. Phoebe vidí, že Prue je kvůli Andymu smutná a poradí ji, aby už Andymu konečně řekla, že je čarodějka. Prue se proto rozhodne použít kouzlo pravdy, aby se, až Andymu řekne o sobě pravdu, dozvěděla, co si o tom Andy skutečně myslí. Ve chvíli, kdy kouzlo pronáší, jsou v domě i její sestry, takže kouzlo účinkuje i na ně. Mezitím je zabit další člověk- laborant Alex a opět tím, že je mu vypálena díra do čela.
Další den ráno si Phoebe a Piper uvědomí, že není vše v pořádku, nedokážou totiž lhát. Prue je tedy nucena jim říci, že Použila kouzlo pravdy a to znamená, že každý jim bude muset popravdě odpovídat, ale i ony musí říkat pravdu a také jim řekne, že kouzlo bude účinkovat do večera do osmi hodin. Phoebe toho využije a jde za Andym, aby z něj vytáhla nějaké informace o podivných vraždách a mohla tak najít tu ženu ze svého vidění i jejího budoucího vraha. Ani Piper nezahálí a kouzla využije, aby zjistila, co si o ní myslí Leo. Dozví se, že se mu líbí a dají si společně první polibek. Mezitím přichází Phoebe za Prue do práce a chce jí říct vše, co zjistila od Andyho. Ve chvíli, kdy kolem ní prochází svačinářka Tania, má Phoebe to samé vidění o ženě a její vraždě. Uvědomí si, že hledá právě Taniu, která však už nastoupila do výtahu odjela. Phoebe použije schody a vyběhne ven zrovna, když je Tania napadena. Phoebe jí však zachrání a odveze Taniu k nim do domu. Tam jí vysvětluje, co to vše znamená. Dívka jí však samozřejmě nevěří a chce odejít, ale nakonec přece jen uvěří a zůstane. Phoebe pak zavolá Piper, aby přišla, jenže její šéf ji nechce pustit a zahrne ji další prací. To už Piper nevydrží a konečně dá výpověď.
Za Prue přichází Andy. Prue mu ukáže svou moc a poví mu, že je čarodějka. Andy netuší co na to říct a chce chvíli času na rozmyšlenou.
Tania je stále u sester Halliwellových. Phoebe se jí dotkne a má vidění, že Tania bude mít dítě. Konečně si uvědomí o co tu jde- démon, který vraždí vypálením díry do hlavy je z budoucnosti a nechce zabít Taniu, ale její dítě. Také si najednou uvědomí, že ji démon viděl s Prue a že je její sestra tudíž v nebezpečí. A má pravdu, Prue je jako vždy v práci pozdě do večera, kdy už tam skoro nikdo jiný není. Přichází za ní démon a chce jí napadnout, Prue však použije svou moc, aby mohla utéct. Doběhne až do skladiště, kde se schová, jenže démon ji najde. Prue využije kouzla pravdy a dozví se více informací o jeho poslání. Démon je skutečně z budoucnosti a byl vyslán zpět, aby zabil několik lidí, kteří v budoucnu naleznou vakcínu proti démonům jako je on. Prue už má na kahánku, protože jí démon chytne a otevře své třetí oko, kterým vysílá paprsek, který vypaluje smrtící díru do čela. Naštěstí však přiběhne Piper a démona zmrazí a zvedne ze země tyč, kterou pak osvobodí Prue z démonova sevření. Démon se však najednou opět rozhýbe a obě sestry zpanikaří a vrazí mu tyč do jeho třetího oka, tím ho zabijí.
Prue pak spěchá za Andym, protože kouzlo už má brzo přestat působit. Zeptá se ho, co si o tom myslí, ale jeho odpověď není podle její představy, Andy se s tím totiž nedokáže smířit, protože chce normální život a ne démony. Ve chvíli, kdy to dořekne, odbije osmá hodina a kouzlo přestane působit. Tím však Andy a také všichni, kteří byli kouzlem ovlivněni ztratí vzpomínky na uplynulý den, všichni kromě sester. Nakonec se všechny tři opět sejdou v Quake. Protože paměť ztratil i Pipeřin šéf, nechápe, proč Piper nepracuje. Ona se rozhodne, že se do práce vrátí, ale tentokrát sebere všechnu odvahu a vynutí si vhodné pracovní podmínky.
Ve vedlejších rolích:
Brad Greenquist - Gavin (zabiják z budoucnosti)
Michelle Brookhurst - Tanya Parker
Brian Krause - Leo Wyatt
Leigh-Allyn Baker - Hannah Webster
Neil Roberts - Rex Buckland
Jason Stuart - neznámé
Richard Gilbert-Hill - neznámé
Craig Thomas - Alex Pearson

Charmed-1 serie(7 díl)

24. června 2007 v 18:51
7: The Fourth Sister (Čtvrtá sestra) - podrobný obsah
Námět: Edithe Swensen
Režie: Gil Adler

Mladá dívka jménem Aviva pomocí rituálu vyvolá svou "kamarádku" Kali, která se zjevuje v zrcadlech. Kali chce, aby se Aviva spřátelila se sestrami Halliwellovými, protože má plán, jak získat jejich síly.
Sestrám se ztratila kočka a Piper si prohlíží plakáty, které slibují odměnu za její nalezení. Najednou ji však zaujme jiná věc- fascinovaně si prohlíží Leovo pozadí. Do místnosti přichází i Phoebe a započne stejnou pozorovací akci jako Piper. Leo se nabídne, že půjde vyvěsit plakáty. Piper a Phoebe mezitím uzavřou dohodu, že ta, která ho užene jako první, vyhraje a ta druhá vyklidí pole a už se to toho nebude plést.
Aviva večer opět vyvolá Kali a ta ji přikáže, aby šla do domu čarodějek a předstírala, že našla jejich kočku. Ve skutečnosti to však byla právě Aviva, kdo číču ukradl. Sestry mají radost, že se jim mazlíček vrátil a chtějí Avivu odbít penězi, ale ona se jen tak nenechá a snaží se jim naznačit, že je také čarodějka a ukáže jim svou moc. Piper se vyleká a vše zmrazí. V místnosti je i Andy a Leo, ale na rozdíl od nich Aviva neztuhne. To je pro Prue příliš a mladou dívku z domu vyžene. Aviva se pak na radu Kali snaží mezi sestry vetřít skrz Phoebe, která jí závidí její moc. Další den jí Aviva zavolá a Phoebe ji vezme do domu, kde si nejdřív povídají a později Aviva předvádí své nové kamarádce svou moc. V tu chvíli se objeví Prue a Avivu opět vyžene, zároveň však musí zase zrušit rande s Andym a domluví si další schůzku na druhý den v Quake. Aviva si pak opět povídá ve svém pokoji s Kali, ale do pokoje vejde její teta Jackie, u které zatím bydlí, protože její matka je na léčení. Aviva svými schopnostmi nechtěně tetě zapálí šaty a ta pak v panice, kdy nedává pozor, spadne ze chcodů. Vyděšená dívka jde za Phoebe a dokonce i Prue jí dovolí, že může zůstat dokud se její teta nevrátí z nemocnice. Druhý den se Prue rozhodne Jackie v nemocnici navštívit. Jejich rozhovor o Avivě však Prue přesvědčí, že není vše v pořádku a pod záminkou, že Avivě vezme pár věcí, se rozhodne prohledat její pokoj. Tady nachází deník a v něm se dočte vše o Kali a jejím plánu. Mezitím Andy netrpělivě čeká v Quake, ale když Prue nepřichází, rozzuřeně odchází. Aviva chce Prue zabít a počká si na ni v jejím pokoji. Phoebe má ale předtuchu o tom, co se chystá. Vběhne do pokoje a Aviva po ní hodí ohnivou kouli v domnění, že vchází Prue, ale naštěstí se včas vyhne a je jen trochu popálena. Aviva si uvědomí, co udělala a chce utéct z domova. Kali však ovládne její tělo a napadne sestry na jejich půdě. Piper však zmrazí čas. Avivu sice nemůže zmrazit, ale Kali ano a proto se jejich těla oddělí. Prue pak svými schopnostmi Kali přemístí zpět do zrcadla a Phoebe zrcadlo rozbije, čímž Kali zničí. Aviva se nakonec vrátí zpět do normálního života a zřekne se kouzel. A Andy, naštvaný po zmařených schůzkách, se s Prue téměř rozejde.
Ve vedlejších rolích:
Danielle Harris - Aviva
Brian Krause - Leo Wyatt
Rebekah Carlton - Kali
Rebecca Balding - Teta Jackie
Michael LeBlance - Pracovník videopůjčovny

Charmed-1 serie(6 díl)

24. června 2007 v 18:49
6: The Wedding From Hell (Ďábelský sňatek) - podrobný obsah
Námět: Greg Elliot, Michael Perricone
Režie: R. W. Ginty

Alison a Eliot, šťastný pár, který bude mít brzo svatbu, se prochází po zahradě, když za nimi přichází Eliotova matka. Chvíli si povídají, ale Alison najednou zahlédne jakousi mladou ženu, která je pozoruje. Eliotova matka, Grace, je očividně vyděšená a za ženou jde. Začnou se dohadovat o jakési dohodě, kterou uzavřely před dvaceti lety, a neznámá žena, kterou Grace nazývá Jade, použije svou kouzelnou moc, díky které Eliota uvrhne do jakéhosi prokletí, chce se za něj totiž provdat místo Alison.
O týden později se v domě Halliwellových Prue snaží dostat do koupelny, ve které je zrovna Piper a dělá si těhotenský test. Prue to vzdává a odchází, Piper test hodí do koše a do koupelny pouští Phoebe, která zaujala místo Prue před koupelnou. Phoebe uvidí v koši vyhozený test a když se ho dotkne, má vidění, ve kterém se Piper narodí jakési démonické dítě.
Piper má telefonát a dozví se, že dostala na starosti přípravu svatební hostiny pro rodinu Spencerových, protože její šéf, který to měl udělat původně, odjel do Francie. Piper pak pověří Phoebe, aby jí s přípravou pomáhala a dá ji seznam, co potřebuje koupit. Piper pak odjíždí do rezidence Spencerových, ale u brány ji vyděsí kněz s dýkou v ruce a ještě než ho ochranka odvede pryč, Piper zaslechne, jak vykřikuje něco o Hekaté. Mezitím je Prue v práci a oceňuje věci, které mají jít do aukce. Přichází za ní Phoebe a říká ji o svém ranním vidění. Pak Phoebe odchází do domu Spencerových za Piper. Obě sestry se později stanou svědky nepříjemné scény, kdy smutkem rozčílená Alison vtrhne do domu, protože nechápe, proč Eliot najednou chce svatbu mít s Jade. Zmatku využije kněz, který ochrance utekl, a vplíží se do pokoje nevěsty. Ta už ale na něj čeká a společně se svými služebnými, které si přivedla s sebou, knězi zlomí vaz a pak ho vyhodí z okna svého pokoje. Vyšetřování případu se ujímá Andy a Darryl. Andy jde za Prue, aby se sní poradil o noži, který našli u mrtvého kněze. Na ostří nože je napsáno: Nec prius absistit quoad protero prodioium ( Neskončím, dokud démon navždy nezmizí). Prue si pak podle toho na internetu vyhledá informace a zjistí vše o démonu jménem Hekaté. V zápětí si nůž od Andyho půjčuje a rychle spěchá domů. Tam si mezitím Phoebe čte také o Hekaté, ale myslí si, že je to Piper, to kvůli svému vidění. Říká Piper, že jí bude muset zabít, ale že na to potřebuje speciální dýku s drahokamy. Piper je zmetená, protože nechápe o co její sestře jde, ale když přijde Prue a zeptá se zda Phoebe viděla skutečně Piper, vše se vysvětlí. Phoebe si uvědomí, že vlastně viděla jen nohy nějaké ženy, ale neviděla obličej. Navíc Piper své sestry ujistí, že test byl negativní a tudíž těhotná není. Prue potom svým sestrám říká, co si přečetla na internetu: Hekaté je královnou podsvětí, která se každých 200 let vrací na zem, aby tu našla někoho nevinného, očarovala ho, uzavřela s ním posvěcený sňatek a měla s ním dítě, které bude čistým démonem, navenek vypadající jako obyčejný člověk. Sestry se pak chtějí ujistit, zda Hekaté je ve skutečnosti opravdu Jade. Oknem pozorují průběh jejího večírku loučení se svobodou a poznají, že se nemýlily, Jade a její kamarádky totiž snědí striptéra, kterého si pozvaly. V den obřadu se Prue spojí s Alison a vysvětlí ji, že ji chtějí pomoci. Mezitím už v domě Spencerových probíhají přípravy na svatbu v plném proudu. Piper a Phoebe si chtějí promluvit s Grace a řeknou jí, že Eliot by si Jade neměl brát, protože s ní není vše v pořádku. Grace souhlasí a posílá sestry do sklepa, kde se mají za nějakou chvilku setkat a domluvit se co dál. Místo Grace sem však přichází dvě Hekatiny přisluhovačky a chtějí Phoebe i Piper zabít. Naštěstí se v čas objeví Prue a pomocí telekineze obě démonky odhodí a své dvě sestry zachrání. Společně s Alison pak přeruší právě probíhající obřad. Jade však použije kouzlo, aby přivolala ošklivou bouři a v nastalém zmatku si Eliota odvede do pokoje, kde chce zplodit dítě. I tentokrát však čarodějky včas zasáhnou a pomocí dýky Hekaté i její démonické kamarádky pošlou zpět do podsvětí.
Alison a Eliot jsou nakonec zase spolu a sestry jsou spokojené, že zase učinily svět o něco bezpečnější.
Ve vedlejších rolích:
Sara Rose Peterson - Jade D'Mon (Hecate)
Barbara Stock - Mrs. Grace Spencer
Deeny Consiglio - Kirsten
Neil Roberts - Rex Buckland
Christie Lynn Smith - Allison Michaels
Leigh-Allyn Baker - Hannah Webster
Todd Cattell - Elliot Spencer
Jeffrey Hutchinson - Father Trask
David Moreland - Butler (Charles)
James Geralden - Justice of the Peace
Bill Ferrell - Ochranka 1
Phoenix Nugent - Seamstress
Roy Abramsohn - Doktor
Thomas Crawford - Ochranka 2
Jennifer S. Badger - Družička 1
Eileen Weisinger - Družička 2
Leon Fracno - Striptér

Charmed-1 serie(5 díl)

24. června 2007 v 18:48
5: Dream Sorcerer (Čaroděj snů) - podrobný obsah
Námět: Constance M. Burge
Režie: Nick Marck

Prue, Piper a Phoebe jsou v Quake, když tu najednou servírka donese drink pro Prue a to i přes to, že si ho neobjednala. Dozví se, že je od jakéhosi muže, který sedí opodál. Prue však drink odmítne a pošle ho muži zpět. Zklamaný mladík chce pozvat alespoň onu servírku, aby si spolu někdy někam zašli, ona však uvidí, že muž je vozíčkář a slušně ho odmítne. Toho večera si jde mladá dívka, servírka, lehnout a má sen o muži z Quake, ale v tom snu může chodit. Chvíli spolu tančí a pak muž dívku shodí z veliké výšky a ona umírá- ve snu, ale i ve skutečnosti. Její podivné úmrtí vyšetřuje Andy.
Piper je v Quake a přichází za ní rozzářená Phoebe. Našla totiž kouzlo v Knize stínů, pomocí kterého si mohou přivolat ideálního partnera, navíc se dá kouzlo kdykoli zrušit. Obě tedy kouzlo vyzkouší. Ten stejný večer má Prue telefonát od muže z Quake, který ji zve na rande, ale ona ho opět odmítá. Pak se chce jít vykoupat, ale usíná ve vaně a má stejný sen jaký měla mrtvá servírka. Naštěstí ji však Piper probudí dřív něž také zemře. Prue se pak druhý den ráno snaží vysvětlit Piper co se stalo, ale ona ji nevěří. Z rozhovoru je vyruší vysoký svalovec a hned za ním přiběhne Phoebe s jeho trikem v ruce- jejich kouzlo vyšlo.
Mezitím si Andy se svým parťákem lámou hlavu nad několika případy smrti, kdy ženy, které spaly ve svých postelích, byly nalezeny mrtvé a se zlámanými kostmi, jako kdyby skočily z dvacátého patra.
Zatímco si Phoebe skvěle užívá se svým novým milencem, Piper se vše vymyká z rukou. Dostává jednu nabídku za druhou a už neví, co má dělat. Nakonec si však přece jen domluví rande s jedním z nápadníků, ale skončí to katastrofálně.
Andy a Darryl jdou do ústavu, kde se zkoumá spánek. Přišli sem nejen proto, že všechny oběti zemřeli ve spánku, ale proto, že zde pracuje Berman, muž z Quake, který se dvěma z obětí chodil. Ale při výslechu nic nezjistí. Berman pak opět vstoupí do snu Prue, která usnula v práci. Chce ji zase shodit, ale ona ho bodne nožem na dopisy, který stačila sebrat ze svého stolu, to ho ještě víc rozzuří, ale Prue opět zachrání náhoda, zazvoní totiž telefon. Prue se pak podívá na nůž, kterým "čaroděje snů" bodla a uvidí krev, díky tomu zjistí, že i on je ve snech zranitelný. Mezitím Andy Darrilovi vysvětluje svou teorii o vraždách. Myslí si totiž, že Berman zabíjí ženy, které ho odmítnou, pomocí snové projekce, které se týká i Bermanův výzkum.
Phoebe a Piper si uvědomí, že jejich kouzlo se vymklo kontrole. Při jejich debatě je vyruší telefon. Volá Prue a svým sestrám poví vše o dalším Bermanově pokusu o vraždu. Chce jet okamžitě domů a prosí sestry, aby na ni skrz telefon mluvily, protože je vyčerpaná a má strach, že usne. Do domu Halliwellových však vtrhne zhrzený milenec Phoebe a odežene dívky od telefonu. Prue usíná a vybourá se. Prue je převezena do nemocnice, upadne do bezvědomí a Berman si ji opět najde v jejím snu. Phoebe a Piper jdou do nemocnice a neustále na Prue mluví a dodávají ji odvahu. Prue je ve snu uslyší, čímž nabere tolik síly, aby mohla použít svou moc. Pomocí svých schopností Bermana shodí ze střechy, ze které měla být sama shozena. Mezitím se Andy a Darryl dostanou do ústavu, kde Berman pracuje a chtějí ho zatknout. On však zrovna prochází pokusem a spí. Andy trvá na tom, aby byl za každou cenu probuzen, protože věří, že se opět chystá někoho zabít, jenže Bermana už neprobudí- je mrtev.
Ve vedlejších rolích:
Matt Schulze - Whitaker Berman
Neil Roberts - Rex Buckland
J. Robin Miller - Skye Russell
Alex Mendoza - Jack Manford
Tim Herzog - Hans
Rainoldo Gooding - Chlapec
James O'Shea - Nápadník
Bo Clancy - Obchodník
James Howell - Technik
Marie O'Donnell - Dr. Black
Todd Howk - Zdravotní sestra (ER)
Trish Suhr - Paramedik
Doug Spearman - Zdravotní sestra

Charmed-1 serie(4 díl)

24. června 2007 v 18:46
4: Dead Man Dating (Rande s duchem) - podrobný obsah
Námět: Javier Grillo-Marxuach
Režie: Richard Compton

Blíží se narozeniny Prue. Andy ji zve na malý výlet a sestry pro ní připravují oslavu, jenže Prue své narozeniny slavit za žádnou cenu nechce. Shodou náhod slaví narozeniny i jeden mladík, Mark, z čínské čtvrti, ale v jedné odlehlé uličce je přepaden nějakými muži, zabit a jeho tělo je spáleno. Markův duch, který vystoupil z jeho těla jen vyděšeně kouká co se to s ním děje a nechápe, proč to ti muži udělali.
Ráno se Piper a Phoebe domlouvají na tajné oslavě pro svou sestru. Prue přichází a oznamuje jim, že přemýšlí o Andyho nabídce. Piper a Phoebe se jí to snaží okatě vymlouvat, protože naplánovaný výlet je v době, kdy má být oslava. Prue pochopí o co Piper a Phoebe jde a upozorní je, že nesnáší překvapení a žádnou oslavu nechce. Phoebe pak odchází na pracovní pohovor, chce totiž získat nějaké peníze, aby mohla zaplatit dárek. Má se stát senzibilkou v hotelu, pohovor zvládne a místo dostane. Piper však v novinách uvidí zakroužkovaný inzerát a pochopí, čím si teď Phoebe vlastně vydělává. Jde proto do hotelu, kde její mladší sestra pracuje a chce jí vynadat, protože svou moc využívá veřejně. Jejich rozhovor však přeruší Markův duch, který hledá skutečného senzibila, který by mu mohl pomoci. Obě sestry si však myslí, že je to jen nějaký opilec a snaží se ho odehnat. Piper pak z hotelu odchází a nemůže se Marka zbavit. Najednou však uvidí, jak skrz Markovo tělo projede kolo a ona pozná, že mluví pravdu. Mark ji pak odvede na místo, kde ho zabili. Cestou ji vysvětluje, proč tolik spěchá- podle čínské legendy je totiž právě svátek otevření bran pekel, doba, kdy strážce brány Jama loví duše zemřelých, aby je mohl vzít do pekla. Když dojdou k mrtvému tělu, objeví se Jama, ale Piper ho zmrazí a oba utečou. Piper pak zavolá policii a oznámí, kde se nachází tělo zavražděného. Doma pak Marka představí svým sestrám a vysvětlí jim ,co je zač.
Další den jde za jeho matkou, ale s překvapením zjistí, že ji policie o Markově smrti neinformovala. Doma pak vidí v televizi jak policie našla Markovo tělo ,ale myslí si, že patří zločinci jménem Tony Wong, muži, který Marka zabil. Čarodějky hned pochopí, že Marka zabil proto, aby jeho tělo pak vydával za své a policie už po něm přestala pátrat. Phoebe má vidění, ve kterém vidí, že se Tony právě nachází v nějaké skladišti. Mark tam spolu s Piper jdou. Piper Zmrazí Tonyho a všechny jeho kumpány a Tonyho pak vyfotí s novinami, ve kterých je článek o jeho úmrtí. Všichni však rozmrznou dříve než Piper zmizí, sice jim stačí ujet, než ji chytí, ale Tony si napíše poznávací značku jejího auta. Piper pak odnese fotografii, na kterou napsala i to, že ten mrtvý je Mark, na policii. Tony se chce Piper pomstít, protože zmařila jeho plány a díky poznávací značce, kterou si poznamenal, zjistí, kde bydlí a unese ji. Prue, Phoebe a Mark se hned vydávají do skladiště. Sestru pak zachrání díky svým schopnostem a vyděšený Tony prchá ven, kde už na něj ale čeká policie. Tony je zastřelen a jeho duch, který vystoupí ze svého těla je lapen Jamou. Jama si chce vzít i Marka, ale sestry se za něj postaví a Jama ho nechá být.
Na svém pohřbu se Mark rozloučí se sestrami Halliwellovými a pak odchází s duchem svého otce, který si přišel pro svého syna. Piper si uvědomí, jakou smůlu má muže- nejdříve si začne se zaklínačem Jeremym a teď se zamiluje do mrtvého.
Doma na Prue čeká překvapení, tajný večírek se přece jen koná a ona je nakonec ráda, že své narozeniny může oslavit.
Ve vedlejších rolích:
John Cho - Mark Chao
Patricia Harty - Mrs. Correy
Elizabeth Sung - Mrs. Chao
William Francis McGuire - Nick Correy
Joe Hoe - Tony Wong
Todd Newton - neznámé
Sherrie Rose - Susan Trudeau
Randelle Grenachia - Frankie

Charmed-1 serie(3 díl)

24. června 2007 v 18:44
3: Thank You For Not Morphing (Návrat) - podrobný obsah
Námět: Chris Levinson, Zach Estrin
Režie: Ellen Pressman

Prue, Piper a Phoebe jdou na večírek ke svým známým, ale Prue se příliš nebaví a proto odchází domů, kde nachází otevřené dveře a v domě rozzuřeného psa s démonickýma očima, který ji z domu vyžene. Když se později se sestrami vrátí, pes je pryč. Druhý den je Prue v práci a do její kanceláře přichází muž, který si chce nechat ocenit nějaký prsten. Ona prsten po chvilce pozná a stejně tak pozná i jeho majitele- je to Viktor, otec Prue, Piper a Phoebe. Jelikož je na něj Prue naštvaná kvůli tomu, že opustil jejich matku, když byly malé, vyhodí ho. Pak jde tuhle novinku oznámit svým sestrám. Phoebe je na svého otce moc zvědavá, proto jde do jeho hotelového pokoje. Když ho však obejme, má vidění, jak Viktor odnáší Knihu stínů. Mezitím se do domu vkrade démon, morfovač, který dokáže libovolně měnit tvar svého těla a napodobovat tak i vzhled jiných. Chce také odnést Knihu stínů, ale jakási síla, která nedovoluje nikomu zlému knihu z domu odnést, mu v tom zabrání. Zároveň se domů vrací i Prue. Nachází Knihu stínů pohozenou na zemi a na půdě jsou vylomené dveře. Prue hned začne obviňovat otce. Večer jdou sestry s Viktorem na večeři a on jim poví, že ví o jejich schopnostech, to je přiměje k tomu, aby otce vzali domů a ovšem si v klidu promluvili. Diskuse se však zvrtne v hádku a Prue svými schopnostmi Viktora vyhodí z domu. Viktor se pak vrací do svého hotelového pokoje, kde už na něj čekají tři morfovači, jsou to známí, u kterých byly předtím sestry na večírku. Chtějí Viktora využít, aby tak získaly Knihu stínů, tím oslabili moc čarodějek a mohli je zabít.
Další den si Viktor odchytne Phoebe před domem a snaží se ji varovat. Phoebe má znovu vidění, ve kterém jim otec odnáší Knihu stínů, ale tentokrát už vidí, že je to vlastně jeden z morfovačů, kdo ji krade. Phoebe utíká do domu varovat sestry, ale o malinkou chvilku později jsou už v domě všichni- čarodějky, Viktor i všichni tři morfovači. Phoebe rychle najde zaklínadlo, které zničí vše živé, co je v domě, vše až na tři sestry. Kouzlo použijí a svého otce ochrání před záhubou díky prstenu, který si byl před tím ocenit u Prue, prsten totiž působí i jako ochrana před kouzly.
Druhý den se sestry chystají na oběd se svým otcem, ale on musel náhle odjed, takže se spokojí alespoň se starým videozáznamem z dob, kdy byla celá rodina ještě pohromadě. Ještě před tím však do domu přichází nový řemeslník- Leo.
Ve vedlejších rolích:
Markus Flanagan - Marshall
Eric Matheny - Fritz
Mariah O'Brien - Cynda
James Dineen - Pošťák
Brian Krause - Leo Wyatt
Tony Denison - Victor Halliwell

Charmed-1 serie(2 díl)

24. června 2007 v 18:42
2: I've Got You Under My Skin (Až na kůži) - podrobný obsah
Námět: Brad Kern
Režie: John T. Kretchmer

Phoebe v Quake potká svou kamarádku Britany a obdivuje její tetování anděla na ruce. Když Britany odejde a nasedá do svého auta je přepadena neznámým utočníkem.
Druhý den ráno se Piper dívá na pořad o upalování zlých čarodějnic a má obavy, že její síly jsou taky zlé. Později Piper sedí v autě před kostelem a ptá se faráře, zda čarodějnice mohou vstoupit do kostela, jeho odpověď ji však příliš neuklidní a ona chce to vyzkoušet, ale když se dotkne dveří, zahřmí se a ona vyděšeně uteče. Mezitím se Prue jde ucházet na místo v aukční síni, jelikož na tuto práci dostala nabídku. První rozhovor sice pokazí, ale dostane ještě druhou šanci a tentokrát už to vyjde. Phoebe vypomáhá Piper v Quake a pozná tu Stefana, známého fotografa, který jí nabídne, že jí udělá pár fotek. Potom jde Phoebe pomoci Piper odvézt jídlo pro chudé ke kostelu, kde se Piper opět vyptává kněze, jak je to s čarodějkami, ale ani tentokrát se nic nevyřeší, protože jí kněz cituje úryvek z Bible, ve kterém se praví "Nenecháš čarodějnici naživu", což Piper vyděsí ještě víc. Zatím si šla Phoebe koupit žvýkačky a u stánku potká pár starých lidí, kteří si chtějí vsadit, protože jsou na tom finančně velice zle a hrozí jim, že přijdou dům. Phoebe má však předtuchu jaká čísla budou tažena a poradí jim, sama si hned taky vsadí.
Piper je na půdě a čte si v Knize stínů a snaží se zjistit něco o svých schopnostech. Přijde za ní Phoebe a se svou sestrou si promluví, tento rozhovor už Piper pomůže a ona se uklidní, už nemá strach z toho čím je. Phoebe pak odchází za Stefanem, aby si nechala udělat pár snímků. A Piper jde do kostela, aby si ověřila, že je hodná, když odchází, potká starou ženu a zjišťuje, že má stejné tetování jako Britany, která zmizela, a dokonce i na stejném místě, vezme ji proto do domu. Prue a Piper se pak v Knize stínů dočtou o démonu Javnovi, který krade mládí dívkám, aby si tak udržel nesmrtelnost. Díky Britany pak zjistí, že Javna je ve skutečnosti Stefat a uvědomí si, v jaké nebezpečí se právě nachází Phoebe. V poslední chvíli pak Phoebe osvobodí z pout a pomocí zaříkadla Javnu zničí, tím také navrátí ukradené mládí všem dívkám.
Sestry pak oslavují v Quake své další vítězství nad zlem, Phoebe v televizi nad barem uvidí výsledky loterie, ale když se podívá na tiket, zjistí, že je prázdný. Uvědomí si, že své schopnosti skutečně nemůže využívat k osobnímu prospěchu.

Charmed-1 serie(1 díl)

24. června 2007 v 18:39
1: Something Wicca This Way Comes (Všechno zlé pro něco dobré) - podrobný obsah
Námět: Constance M. Burge
Režie: John T. Kretchmer

Phoebe se vrací z New Yorku do San Francisca za svými sestrami Prue a Piper. Piper ji vřele přivítá, ale Prue jejím příjezdem není zrovna nadšená, věří totiž, že Phoebe zapříčinila rozvrat jejího vztahu s Rogerem. Ještě ten večer si Phoebe a Piper hrají se starou spiritistickou tabulkou a najednou se ručička na desce začne sama od sebe pohybovat a postupně ukáže slovo půda. Phoebe se vydává právě na půdu, kde nachází Knihu stínů, rodinnou čarodějnickou knihu, ze které přečte zaříkadlo a aktivuje tak jejich magické schopnosti, které do teď spaly. Celou noc si Phoebe v knize čte a zjišťuje, že se sestrami jsou skutečné čarodějky, a že od této chvíle jejich schopnosti budou přitahovat všemocné zlo. Druhý den sestry skutečně začnou objevovat své síly: Piper z ničeho nic zastaví čas a díky tomu získá pracovní místo v restauraci, Prue v rozčílení nevědomky způsobí pár nepříjemností svému protivnému zaměstnavateli ( je to právě její bývalý snoubenec Roger), ještě před tím než podá výpověď a Phoebe má při jízdě na kole vidění a díky tomu zachrání dva mladíky před srážkou s autem tím, že se sama vrhne pod auto. Utrpí lehčí zranění ruky a je odvezena do nemocnice. Sem pro ni přijíždí Prue a potkává tu svou lásku ze střední školy, inspektora Andyho. Phoebe vysvětlí Prue co se stalo, ale ona jí nevěří, alespoň do té chvíle než sama na vlastní oči uvidí, že dokáže pohybovat věcmi pomocí mysli. Mezi tím Piper zjišťuje nepříjemnou skutečnost- její přítel Jeremy, se kterým chodí už šest měsíců je ve skutečnosti zaklínač, který chce všechny tři sestry zabít a získat tak jejich schopnosti. Piper utíká domů za sestrami a poví, co se stalo. Phoebe v Knize stínů najde kouzlo, které by mělo Jeremyho zničit, ale při úklidu pomůcek se dotkne mísy a má vidění, že kouzlo nezabralo. Chtějí utéct z domu, ale je pozdě, Jeremy se dostal až sem. Utečou na půdu, kde si v poslední chvíli spojí ruce a začnou dokola opakovat zaříkadlo, které bylo napsané na spodu spiritistické desky. Díky tomu se jim podaří Jeremyho zničit.
Ve vedlejších rolích:
Eric Scott Woods - Jeremy Burns
Matthew Ashford - Roger
Chris Flanders - Šéfkuchař Moore
Lonnie Partridge - Žena
Charmaine Cruz - Zdravotní sestra
Hugh Holub - Lékárník
Francesca Cappoccis - Novinář

I upíři dokáži milovat-5

24. června 2007 v 14:49 | K.L.A.R.A. |  I upíři dokáží milovat
… Další dny se ve mně začal probouzet opravdovej upír.
"Mikey?" řeknu v jeden večer.Ležím na posteli a dívám se do stropu. "No?" zvedne Mikey hlavu od stolu a podívá se na mě. "Mám docela hlad" usměju se. "Okey, tak deme ven" zvedá se od stolu. "Ty máš ale něco na práci ne?" posadím se na postel "Ehm.. no jak jo, ale to může chvíli počkat" začne si oblékat kabát. "Ne, jen si to pěkně dodělej.. musím se někdy osamostatnit.. nemůžeš mě pořád jenom chránit a chodit všude se mnou.Upír už sem docela dlouho.. dokážu se o sebe postarat.A žádná Buffy, nebo tak něco nejni" jdu k němu a směju se. "No to máš pravdu že Buffy neni" taky se začne smát. "No vidíš" usměju se. "Ale co když.." nedokončí větu. "Ne žádné: "co když" někdy musím jít na lov sama, tak to neoddaluj" položím mu prsty přes rty. "Dobře.. ale dávej opravdu pozor" dívá se na mě. "Jo budu.. neboj" usměju se a letmo ho políbím na rty.Mikey mě hned chytí kolem pasu a začne líbat. "Hele.. já.. fakt ráda bych šla" řeknu mezi polibkama. "Oh.. no jo.. promiň" pustí mě.Já se otočím a jdu ke dveřím. "Hlídej si východ slunce" křikne na mě ještě. "Joo" otočím se zpět. "A pozor na to, kolik vypiješ krve" dodá. "Jooo.. nebooj… připomínáš mi mojí mámu" začnu se smát. "Dobře.. už toho nechám.. di" vysvlíká si kabát a já vycházím do ulic.
Instinktivně jdu někam, kde jsou zapadlý ulice.. na cestu vidím dobře.Jednak mi svítí na cestu měsíc, sem tam jsou u chodníků pouliční lampy a ještě to vylepšuje můj zrak.. který už je na noc velmi dobře přizpůsobený.
Po chvíli uvidím nějakého člověka, jak se pomalu pohupuje z místa na místo.. podle všeho je to muž.. ale nějak se tím nezabývám.Síly už mám hodně.. opravdu hodně. "Ahoj" vyjdu ze stínu a na toho muže se usměju. "A..ahoj" je mnou trochu vyvedej z míry.. ale brzo se vzpamatuje.
"Hmm.. nějak mi nejde do hlavy.. co tady teď dělá takováhle dívka" říká s klidným hlasem a jde pomalu ke mně.. tak.. že mě tlačí ke zdi.Za chvíli sem namáčklá u zdi a ten chlap je ode mě snad milimetry. "Vím co chceš udělat" dívám se mu upřeně do očí. "Vážně?" vykouzlí dokonale ironickej úšklebek. "Jo.. vím to.Ale říkám ti, že se ti to nepovede" oplatím mu stejným tónem a hbitě mu vyklouznu.Přetočím ho ke zdi.Podívám se tomu chlapovi na krk kousnu se do rtu.Chytnu mu hlavu a hrubě jí nakloním. "C..co to děláš?" vykoktá ze sebe.. Já mu nic neodpovím.. místo toho mu jenom olíznu krk.On zpanikaří a začne sebou trhat, ale já ho bez větších problému udržím a dost silně natlačím na zeď. "Mě neutečeš .. moc se neškubej.. nebude tě to tolik bolet" ušklíbnu se a znovu mu surově nakloním hlavu.On už není schopnej ani mluvit.. natož se pohnout.Můžu slyšet jeho srdce jak mu bije v hrudníku.. jeho zrychlenej tep.. cítím jaký má strašný strach.Líbí se mi to.. moc se mi to líbí.Asi už sem opravdu dokonale přeměněná.. necítím žádné výčitky.Nemyslím na přátele.. na rodinu.. právě teď žiju tímhle okamžikem. Za chvíli se zakousnu do jeho krku.Rozšíří se mi zorničky..působí to na mě jako extáze.I když hltám, tak přece jen nestačím všechnu krev pít.. hodně jí po něm stýká.Po chvíli pít přestanu.. pustím ho na zem a on se rozpadne v prach…
"Hmm.. čistá práce" uslyším za sebou něčí hlas a potlesk.Otočím se .. za mnou uvidím mužskou postavu.Nejde přesně rozeznat jestli je mladý.Jenom velice nepatrně ho osvětluje pouliční lampa.Je oblečený v dlouhém černém kabátu..
"Co chceš?" zasyčím. "Nic.. jenom se seznámit" stojí pořád v tý stejný vzdálenosti. "Řekni mi jedinej důvod proč bych ti měla věřit" taky stojím pořád ve stejný vzdálenosti. "Hmm.. tak to nevím.." jde ke mně a obchází mě kolem dokola.Prohlíží si mě. "Neprohlížej si mě" zavrčím. "Seš nějaká podrážděná" zastaví se. "Jo.. sem" vrčím na něj. "Ale noták.. jenom sem se s tebou chtěl seznámit.. tebe ještě neznám.. ty si stvořená jako upír krátce je to tak?" dívá se na mě.. nevidím mu do obličeje.. postavil se tak, abych mu do něj neviděla.Zato on mi do obličeje vidí naprosto dokonale. "Jo sem" odseknu. "Nechtěla by si o trochu víc komunikovat?" dívá se na mě. "Nějak nevidím důvod" kysele se usměju. "Ty seš ale pěkně protivná.. to seš takhle protivná na každýho koho neznáš?" pokračuje v debatě. "Ty takhle rád dáváš rady?" oplatím mu stejným tónem. "No.. vlastně jo" sice mu moc dobře do obličeje nevidím, ale tentokrát sem poznala že se usmívá.Otočím se a sem na odchodu. "Heey.. kam jako deš?" chytí mě za ruku a otočí mě k sobě. "Nasahej na mě" vyškubnu mu ruku. "Oh.. nemusíš bejt hned tak naštvaná" přistoupí kousek blíž ke mně. "Ještě si mi neřekla jak se menuješ" až příliš nebezpečně se ke mně přiblíží.Já ucouvnu.. "Menuju se Marika" řeknu s nechutí v hlase. "To je hezký jméno.. líbí se mi" nenechá se vyvézt z míry mým tónem hlasu. "No já se jmenuju……"

Město duchů

9. června 2007 v 18:02 | Maryška |  povídky
Je to moje první povídky, tak prosím píšte komentáře
crrrrrr.............zvoní Sabrině budík a ona celá vyděšená vyskočí
"ach jo to byla zase noční můra no níc pujdu si připravít do školy" řekla a vstala "Ahoj Kess jak ses vyspala???" Kess tiše mňoukné a přitulí se kní
VE ŠKOLE
"Ahoj Karmen jak je???"pozdraví Sabrina svou nej kámošku "Bezva a co ty???""Taky, až nato, že jsem měla noční můru.""Tak to jsme dvě. Nechceš dnes po vyučování jít knám???""Tak jo"řekne Sabrina a usměje se.
U KARMEN DOMA
"Téda. Úž jsem tu nebyla tak dlouho, že jsem totu nepoznala" Řekne Sabrina. "Ňó to bude asi tím, že taky jsou tu jisté změny" řekne Karmen a začnou se obě smát. "pujdem u mě v pokoji?""Tak jo"
U KARMEN V POKOJI
"Počkej tu ne mě, já se hned vrátím" řekne karmen a jde prýč. Sabrina se porozhlídne a pak najednou uslyší žálostní křík Karmen
"AAAAA...........Saby pomóóóc"
"Úž jdu co jééé"
"Je totu nějaký démon, chce...on m..mě....chchce......z..zabít......"
"Přestaň si dělat legraci Karmen"
"Já si nedělám legraci. On...on mě chce z..zabít"
"Tak jo, úž jdu, ale nespěchám!!!" řekne Sabrina s klidnou hlavou.
"Úž jsem t..." nedokonči větu, protože se jí zatočí halava ztoho co uvidí. "tu" dokončí větu "Kdo jsi? mám pocít, že tě znám, neviděli jsme se už někdy???""To pochybuju" řekne ten cizinec.
Karmen se zdá vystrašená. Člověk by se nedivíl, když ten chlap vypadá, jako ňaký démon z hororu. Má dlouhé, rovné, lesklé, černé vlasy, tmavě černé očí á černí plášť. na druhé straně Sabrina se vůbec nebála.
"jmenuj se Alex" řekne ten divnej chlapík. "Nemůžeš mě znát, protože jsem z jiného světa a nikdy předtím jsem tu nebýl.""Aha. A nechceš nám řict, že jsi třeba démon? mag? ufoun? čaroděj? nebo snad něco horšího??? ja na takovejhle nesmýsly nevěřím" řekne uraženě Sabrina. "Měla bys, protože já jsem..." Nedokončí to, protože blesk zasáhne borovici před domem. "Nechme to na jindi, teď musíme jít, pojďte za mnou".................
!!!POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ!!!
Please komentáře...............

lektvar odvahy

1. června 2007 v 18:44 lektvary
Budeš potřebovat: 1. čajová lžička tymiánu 2. špetka černého pepře 3. dva hřebíčky (koření) 4. kulička nového koření Do rendlíku dej asi deci vody - ne víc, tymián, pepř a hřebíček, nové koření. Vše vař asi 8 minut a přitom lektvar zaříkej slovy odvahy a jistoty. Potom vše přelij do lahvičky a nos ji při sobě. Ve chvíli, kdy začneš mít z něčeho obavu nebo budeš v úzkostné situaci, tak hoď lahvičku na zem, aby se rozbila a obsah se vylil. Obavy se rozplynou jako sklo lahvičky a lektvar v něm...(nepoužívat v domě ale venku a střepy uklidit!!!) POZOR! Neházet doma a po lidech! :) Stáhnuto z jednoho blogu ale nevím čí je :(

čaj na hezké sny

1. června 2007 v 18:43 lektvary
Zklidňující nápoj, který vás ukolébáke spánku a přinese vám sladké sny.

Potřeby :


Lžička sušených heřmánkovích kvítků

½ Lžičky sušených mátovích lístků

Práškoví zázvor

Muškátoví ořech v prášku

Mísa a lžíce

Cedník

Tekutý med a čerstvá citronová šťáva

Čistý krneček


Postup :
Na šálek čaje potřebujeme jednu lžičku sušených heřmánkovích lístků, půl lžičky sušených mátovích lístků, špetku práškového zázvoru a špetku muškátového ořechu v prášku. To vše dejte do misky a přidejte 300ml vaříci vody. Směs nechte pár minut vyluhovat, míchejte ji a přitom zpívejte :
"Sladké bylinky na spaní v tomto čaji smíchané, naplňte
mne a přineste mi sny nezdané. ať výborně zachutná mi
ten výluh koření s květinamia med s citronem přidaný"

Čaj přeceďte do čistého hrnečku. Směs můžete pít teplou či studenou , s přísadou citronu a medu. I malé množství tekutiny vám pomůže rychleji usnouta vyjasní vaše sny.

zahnání zlých sil

1. června 2007 v 18:40 lektvary
Nemůžete se soustředit???? Někdy vám dlouho trvá než usnete aniž by jste byli rozrušení??? Zauvažujte.............může v tom být i něco jiného??? Ano, zlé síly, který přetrvávají v prostředí domu;-) Pokusíme se je vyhnat, co vy na to??;-)
Tak tedy............ připravte si:
  • vodu
  • čerstvě utrženej, rovnej, asi 10ti cm klacek
  • bílou svíčku
  • papír
A začnem;-) Nejprve si napíčem na kus papíru důvod, proč vyhnat zlé síli;-) papír srolujeme, nikoli přehneme!!!! Zapálíme svíčku v mísnosti, ve které spíte.............mezi tím co bude hořet svíčka papírek ponoříte do vody a začnete pálit špičku klacku...........ale nezapalovat ho!!!! Jen aby jeho špička zčernala!!!!! Potom vemte zapálenou svíčku, klacek a papírek stále ponořený ve vodě;-) Dojděte k hlavním dveřím............Zde postavte zapálenou svíčku a stále namočený papírek;-) Stoupněte si zády ke dveřím, natáhněte ruku a miřte klackem do rohů této místnosti , hali, přecíně nebo jak tomu říkáte;-) Poté vyjměte papírek z vody a mokrý papírek se snaže spálit!!!!! bude to asi déle trvat, ale určitě ho spalte.............Poté otevřete dveře a před práh vylejte vodu a zkuste co nejdál zahodit klacek (pokud bydlíte v paneláku, tak to udělejte až dole u vchodu) vraťte se do předsíně, nasliňte prsty a svíčku rukou uhaste!!!! Nesfoukávejte!!! A zlí duchové by měli být pryč;-)